Oct 21 2020

សិក្ខាសាលាស្តីពីការចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់បរិយាបន្នពិការភាពក្នុងកម្មវិធី ACCESS (IDEA) របស់អង្គការ ADD

ផ្នែកពិការភាព

គោលបំណង៖ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តគម្រោង IDEA និងប្រមូលធាតុចូលបន្ថែមដើម្បីចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង

អ្នកចូលរួម៖ តំណាង DFAT ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសង្គមកិច្ច ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ រដ្ឋបាលសិទ្ធិជនពិការ អង្គការជនពិការកម្ពុជា អង្គការតំណាងជនពិការ​ មន្ទីរសង្គម​កិច្ចខេត្ត មន្ទីរកិច្ចការនារី អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត និងដៃគូរអនុវត្តកម្មវិធីនៅតាមខេត្តគោលដៅ

ដឹកនាំសិក្ខាសាលាដោយ៖ ក្រុមការងារ ADD

សម្របសម្រួលដោយ៖ ក្រុមការងារកម្មវិធីACCESS

ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖​​ ៣០​ ទៅ ៣៥ នាក់