Dec 10 2020

សិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងស្តីពីការធ្វើបរិយាបន្ននៅក្នុងដំណើរការរៀបចំ និងកសាងវិនិយោគឃុំសង្កាត់ ផ្នែកពិការភាព

គោលបំណង៖ ប្រមូលធាតុផ្សំទាក់ទងនឹងការអនុវត្តផែនការវិនិយោគប្រកបដោយបរិយាបន្ននៅតាមថ្នាក់ ក្រោមជាតិ

អ្នកចូលរួម៖ អង្គការ UNDP អង្គការដៃគូអនុវត្តគម្រោង និងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ

ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយៈ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ

ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុកៈ ៧០នាក់