Jun 29 2020

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសង្គ្រោះបឋមផ្លូវចិត្ត

ផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ (GBV)

កាលបរិប្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៩ -៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

គោលបំណង៖ ដើម្បីផ្តល់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់អ្នកផ្តល់សេវា អំពីការឆ្លើយតបទៅនឹង GBV។

អ្នកចូលរួម៖ ភ្នាក់ងារ/មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ នៃខេត្តទាំង ៨។

ចំនួនអ្នកចូលរួមដែល​បានគ្រោងទុក៖ ២៤