Jul 29 2020

កិច្ចប្រជុំផែនការសកម្មភាពឆ្នាំទី៣រវាងក្រសួងកិច្ចការនារី(MOWA) និងកម្មវិធី ACCESS លើផ្នែកការងារអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

ផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

គោលបំណង៖

  • បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ការងារផ្នែកអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ផ្នែកយេនឌ័រ (GBV) ឆ្នាំទី៣
  • ពិនិត្យឡើងវិញនូវសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពឆ្នាំទី៣ របស់ MOWA និង ACCESS និងបញ្ចប់ផែនការទាំងនោះរួមទាំងការរួមចំណែកថវិកា ការទទួលខុសត្រូវតាមផ្នែកនីមួយៗ (អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ផ្នែកយេនឌ័រ និងបរិយាបន្នពិការភាពនៅក្នុងការងារGBV)
  • ពិភាក្សា និងយល់ព្រមលើជំហ៊ានបន្ទាប់

អ្នកចូលរួម៖

  • ក្រសួងកិច្ចការនារី (នាយកដ្ឋានការពារផ្លូវច្បាប់ នាយកដ្ឋានសមភាពយេនឌ័រ ក្រុមការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិកានៅក្រសួងកិច្ចការនារី)
  • តំណាង DFAT  និងក្រុមការងារកម្មវិធីACCESS (ផ្នែកពិការភាព គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង GBV)

សម្របសម្រួលដោយ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រុមការងារកម្មវិធីACCESS

ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលបានគ្រោងទុក៖​​ ១៥នាក់